Användning av cookies och dina preferenser; pixeltaggar; spåra inte

Sexklubb6 använder ”cookies” för att lagra och ibland spåra information, vilket förbättrar din onlineupplevelse genom att göra den mer bekväm och personlig.

Cookies består av små dataposter som lagras av en användares webbläsare på dennes lagringsenhet. De kan registrera information som en användare har fått tillgång till på en webbsida för att förenkla efterföljande interaktioner med den webbplatsen eller effektivisera transaktioner på relaterade sidor. Cookies underlättar smidig navigering mellan webbsidor och slutförandet av Internettransaktioner.

De flesta större webbläsare accepterar cookies från början, men du kan justera din dators inställningar för att få varningar när en cookie laddas ner eller hindra tredje part från att ladda ner cookies till dig. Om du avvisar alla cookies kan det påverka funktionaliteten för vissa områden på sexklubb6. Ytterligare information om cookies och deras funktioner finns på: 

Vi, eller en kontrakterad dataleverantör eller annonsör, kan också placera eller känna igen cookies på din webbläsare för att leverera anpassade annonser eller innehåll. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och kan återspegla avidentifierade demografiska data kopplade till information som du frivilligt har lämnat och som delas med dataleverantören eller annonsören i ett hash-format.

Dessutom kan vi använda standardinternetteknik som webbfyrar eller 1×1 ”gifs” (kollektivt ”pixeltaggar”). Pixel Tags är elektroniska bilder, ofta en enda pixel (1×1), associerade med cookies på Medlemmarnas lagringsenheter. Vi använder Pixel Tags för att spåra sexklubb6s användning, för reklam, marknadsföring, kampanjändamål och för att bestämma öppningar av e-postmeddelanden. Denna information gör det möjligt för oss att skräddarsy de tjänster vi tillhandahåller.

När du använder sexklubb6 Tjänster kan andra parter samla in Personlig Information om dina onlineaktiviteter över tid och över olika webbplatser. Vi respekterar ”do not track”-signaler från webbläsare som tillåter dig att välja insamling av Personlig Information över tid och över tredje parts webbplatser eller onlinetjänster när webbläsarens http-header innehåller fältet ”dnt:1”. För närvarande respekterar vi inte andra typer av ”Do Not Track”-mekanismer.

Insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av tredje part

Denna policy fokuserar på användning och utlämnande av personuppgifter som samlas in av oss. Olika regler kan gälla för användning, underhåll eller utlämnande av personuppgifter som du lämnar till andra när du använder sexklubb6 eller andra internetplattformar. Sexklubb6 kontrollerar inte tredje parts integritetspolicyer, och användare är föremål för dessa tredje parters policyer eller praxis.

Din användning av sexklubb6:s medlemmars information

Det är förbjudet att använda annan sexklubb6-medlems information, privat eller inte, för kommersiella ändamål, spamming, trakasserier eller olagliga hot. Vi förbehåller oss rätten att säga upp de som missbrukar medlemsinformation eller bryter mot användaravtal, policyer eller regler.

En särskild anmärkning om barn

Barn under arton år är förbjudna att använda sexklubb6 eller tjänster. Vi ber att barn avstår från att skicka information till oss.

Lämna inte ut din personliga information eller ditt lösenord

Vänligen avstå från att publicera, dela eller avslöja personlig information i offentliga forum (t.ex. chattrum, bloggar) som du inte vill att andra medlemmar ska känna till. Ställ frågor innan du lämnar ut dina personuppgifter och dela aldrig med dig av ditt lösenord. Om ditt lösenord äventyras ska du omedelbart ändra det eller kontakta oss på [email protected]

Hur vi skyddar din information

Sexklubb6 använder rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av information under vår kontroll. Branschstandardiserade åtgärder, som brandväggar, används för att skydda personlig information. Även om ”perfekt säkerhet” inte kan garanteras, strävar vår tekniska personal efter att säkerställa din säkra användning av våra tjänster.